Invisacook Europe GmbH - Otisk

Invisacook Europe GmbH
Hanauer Landstraße 11, 63457 Hanau

Pověřený výkonný ředitel: Eike Fuchs

DIČ: 019 236 35035


Soukromí:

Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Provozovatelé odkazovaných stránek jsou výhradně odpovědní za jejich obsah.

Obrázky, texty, grafika a další obsah na webových stránkách jsou majetkem společnosti Invisacook Germany a jejich autorů. Bez výslovného svolení je nelze kopírovat, reprodukovat, distribuovat ani používat jiným způsobem.

Invisacook Europe GmbH - Ochrana údajů:

Ochrana vašich osobních údajů během celého obchodního procesu je pro nás důležitá a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. V následujícím textu vysvětlíme, jaké informace shromažďujeme během vaší návštěvy našich webových stránek a jak je používáme.

Osobní údaje:

Osobní údaje jsou jednotlivé podrobnosti o osobních nebo faktických poměrech konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osoby. To zahrnuje informace, jako je vaše správné jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo a vaše e-mailová adresa. Informace, které přímo nesouvisí s vaší skutečnou identitou – například oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránky – nejsou osobními údaji.

Shromažďování a zpracování osobních údajů:

Když navštívíte naše webové stránky, náš webový server dočasně uloží údaje o připojení žádajícího počítače, webové stránky, které na našem webu navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační údaje použitého prohlížeče a typu operačního systému a webové stránky, ze kterých nás navštívíte. Dodatečné osobní údaje jako vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa se nezaznamenávají, pokud tyto údaje neposkytnete dobrovolně, např. v případě žádosti o nabídku, žádosti o cenu, plnění smlouvy nebo žádosti o informace.

Použití a zveřejnění osobních údajů:

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme výhradně k plnění vašich přání a požadavků, tedy obvykle ke zpracování smlouvy s vámi uzavřené nebo k zodpovězení vašeho požadavku. Vaše osobní údaje nebudou předávány, prodávány ani jinak předávány třetím stranám, pokud to není nezbytné pro účely zpracování smlouvy nebo pokud jste k tomu nedali výslovný souhlas.

Použití Google Analytics:

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc., která umožňuje analýzu používání webové stránky. Informace generované používáním Google Analytics o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny a uloženy společností Google Inc. na serverech ve Spojených státech amerických. Google použije shromážděné informace pouze k analýze používání webové stránky vytvářením anonymních hodnocení a grafiky pro počet návštěv, počet stránek zobrazených na uživatele atd. Tyto údaje používáme výhradně pro účely vlastního průzkumu trhu a, především optimalizace a návrh našich webových stránek podle potřeb. Pokud si obecně nepřejete, aby vaše údaje byly zaznamenávány/zpracovány službou Google Analytics, můžete tak učinit na webu Google na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de aktivací doplňku pro váš prohlížeč zabránit. Další informace o technologii používané společností Google naleznete na adrese www.google.com/analytics

Použití pluginů sociálních sítí od následujících poskytovatelů: Google, Twitter a další:

Na našem webu také používáme sociální pluginy od jiných poskytovatelů, jako je Twitter, Facebook a Instagram. Typ a rozsah dat, která mohou být přenášena, naleznete v informacích příslušného poskytovatele na www.twitter.com, www.facebook.com< /a> a (pro funkci Google „veřejně +1“) na https://www.instagram.com.

Bezpečnost online:

Invisacook Germany přijímá veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Vaše data jsou uložena v zabezpečeném operačním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V určitých případech jsou vaše osobní údaje během přenosu šifrovány pomocí technologie tzv. Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že komunikace mezi vaším počítačem a našimi servery probíhá pomocí uznávané metody šifrování, pokud váš prohlížeč podporuje SSL. Na písemnou žádost od nás budete samozřejmě informováni o tom, jaké údaje o vás máme uloženy (např. jméno, adresa).

CE - Invisacook cRUus - US and TUV certification - Invisacook CSA - Canada - Invisacook G-Mark - Middle East - Invisacook RCM - Australian Certification - Invisacook UL - USA - Invisacook